Belgelerimiz

Sertifika ve Kalite Belgeleri

Mazaka, uluslarası standartlardaki ISO 27001:2017, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 sertifikalarına sahiptir.

Rectangle 7544243
ISO 27001:2017

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Rectangle 7544243
ISO 45001:2018

İş Salığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Rectangle 7544243
ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

Rectangle 7544243
ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi